Aktuális

 

Az életre készülve tanulunk

A hetedik évfolyam tanulói számára lehetőség nyílt arra, hogy megismerkedjenek a „Cash Flow Magnet” nevű társasjátékkal. E játék célja a fiatalok pénzügyi felelősségérzetének felébresztése.

A résztvevők különféle gazdasági szereplők bőrébe bújnak, és több területen tűznek ki célt maguk elé (család, munka, bevételek, lakás...) A játék során – a valós élethelyzetekhez hasonlóan – döntéseket kell hozniuk, olyanokat, amelyek következményei aztán az ő, de akár az egész családjuk pénzügyi helyzetére pozitív vagy negatív irányban kihathatnak.

A végén a résztvevők arra a felismerésre jutottak, hogy a konstruktív együttműködés hasznosabb, mint a rövidlátó, önző cselekvés. A gyerekek láthatóan élvezték és a visszajelzések alapján nagyon izgalmasnak, valamint hasznosnak találták a játékot.

Fotos


A fizika menő!☺

A hatodikos tanulók mostanában fizikából az „ERŐ“ témakörével foglalkoznak. Ebben az a különleges, hogy egy COOL-terv segítségével mélyülnek el önállóan Newton tudományában, valamint többek között az erő fajtáinak megismerésében.

Páros-illetve csoportmunka keretében végeznek kísérleteket, oldanak meg rejtvényeket, kutatnak az internet segítségével, és böngésznek tudományos szakirodalmat. A munkát a csoportok prezentációkkal zárják, így adják tovább a tudást, hogy mindannyian szakértőkké válhassanak.... hát nem MENŐ??

Fotos


String-Art-Workshop

Kézzel és nagy szeretettel készített karácsonyi ajándékok megalkotása volt a célja az 5c osztálynak, amikor egy pesti, újonnan alakult rendez-vényhelyszínre, a DOKK 19 „String-Art“ workshopjára látogatott. A tanulók láthatóan jól érezték magukat a barátságos légkörben és nagy odaadással dolgoztak műveiken, amelyek képzőművészeti értékkel bírnak.

Fotos


Időmegosztás

Az Európaiskola immár hagyományosan évente meghívást küld családi istentiszteletre. Mind a gyermekek, mind a szülők lehetőséget kapnak ezáltal arra, hogy ebben a hektikus világban összetartsanak és Istennek illetve önmaguknak némi időt ajándékozzanak.

Ebben az évben a témánk az Időmegosztás volt. Hittanáraink (Dokáné Róth Márta, Vaskó Mária, Szűcs Ottó) egy levélben adtak ötleteket a szülőknek és a gyermekeknek arra, hogyan lehet és érdemes minőségi időt egymással megosztani. Ezt a levelet minden istentiszteletre látogató megkapta az esemény végén ajándékba.

A Kiss Ulrich tiszteletes által vezetett misén sokan vettek részt. Az esemény bensőséges hangulatát emelte a 3b, 4b és 5ABC osztályok nagyszerű zenei köz-reműködése.

Fotos


Zaklatás elleni hét

A november 11-15. közötti hét iskolánkban is a nemzetközi Zaklatás elleni hét jegyében telt. A gyerekek különböző programok és tevékenységek segítségével szereztek e témában bővebb ismereteket, és kaptak jó ötleteket ahhoz, hogyan kerülhetik el és védhetik ki a mobbingot.

Néhány hetedikes tanulónk „zaklatás elleni követként“ osztályról osztályra járva hívta fel az iskolatársak figyelmét erre a témára, így motiválva őket további akciókon való részvételre.

E program keretében került sor – az angol iskolák hagyománya szerint - a Csúnya Zoknik Napja megrendezésére. Több gyerek és tanár vett fel ezen a napon tarka és rendhagyó zoknit, jelezvén, hogy elhatárolódnak mindenféle mobbingtól, zaklatástól.

Az iskolaépület harmadik emeletén elkészült egy különleges fali dekoráció. Az idei hét jelmondata így szól: „A változás velünk kezdődik“. A tanulók végiggondolták, hogy véleményük szerint miben lehet változni, változtatni, majd egy rendkívül látványos fali összeállítást készítettek a gondolataikból. Ezek fontos üzenete az, hogy minden egyes ember feladata harcolni a zaklatás, a mobbing ellen.

Fotos


Az iskolai diákcsereprogram a Martin Luther Gymnasiummal

Immáron 15. alkalommal hirdettük meg nyolcadikos diákjaink számára is iskolai diákcsereprogramot, amelyet partneriskolánkkal, a németországi Rimbachban található Martin Luther Gymnasiummal közösen szerveztünk. Mindenki lelkesen készülődött, már az utazás előtt is születtek barátságok. Az Európaiskola diákjai betekintést nyertek egy németországi iskola életébe, de számos kiránduláson is részt vehettek, pl. Mannheimben vagy a speyeri Technikmuseumban. A búcsúzás igen nehéz volt, ezért a magyar diákok és családjaik már nagyon várják a csereprogram következő budapesti fordulóját 2020 júniusában.

Fotos