Aktuális

 

A fizika menő!☺

A hatodikos tanulók mostanában fizikából az „ERŐ“ témakörével foglalkoznak. Ebben az a különleges, hogy egy COOL-terv segítségével mélyülnek el önállóan Newton tudományában, valamint többek között az erő fajtáinak megismerésében.

Páros-illetve csoportmunka keretében végeznek kísérleteket, oldanak meg rejtvényeket, kutatnak az internet segítségével, és böngésznek tudományos szakirodalmat. A munkát a csoportok prezentációkkal zárják, így adják tovább a tudást, hogy mindannyian szakértőkké válhassanak.... hát nem MENŐ??

Fotos


 

String-Art-Workshop

Kézzel és nagy szeretettel készített karácsonyi ajándékok megalkotása volt a célja az 5c osztálynak, amikor egy pesti, újonnan alakult rendez-vényhelyszínre, a DOKK 19 „String-Art“ workshopjára látogatott. A tanulók láthatóan jól érezték magukat a barátságos légkörben és nagy odaadással dolgoztak műveiken, amelyek képzőművészeti értékkel bírnak.

Fotos


Időmegosztás

Az Európaiskola immár hagyományosan évente meghívást küld családi istentiszteletre. Mind a gyermekek, mind a szülők lehetőséget kapnak ezáltal arra, hogy ebben a hektikus világban összetartsanak és Istennek illetve önmaguknak némi időt ajándékozzanak.

Ebben az évben a témánk az Időmegosztás volt. Hittanáraink (Dokáné Róth Márta, Vaskó Mária, Szűcs Ottó) egy levélben adtak ötleteket a szülőknek és a gyermekeknek arra, hogyan lehet és érdemes minőségi időt egymással megosztani. Ezt a levelet minden istentiszteletre látogató megkapta az esemény végén ajándékba.

A Kiss Ulrich tiszteletes által vezetett misén sokan vettek részt. Az esemény bensőséges hangulatát emelte a 3b, 4b és 5ABC osztályok nagyszerű zenei köz-reműködése.

Fotos


 

Zaklatás elleni hét

A november 11-15. közötti hét iskolánkban is a nemzetközi Zaklatás elleni hét jegyében telt. A gyerekek különböző programok és tevékenységek segítségével szereztek e témában bővebb ismereteket, és kaptak jó ötleteket ahhoz, hogyan kerülhetik el és védhetik ki a mobbingot.

Néhány hetedikes tanulónk „zaklatás elleni követként“ osztályról osztályra járva hívta fel az iskolatársak figyelmét erre a témára, így motiválva őket további akciókon való részvételre.

E program keretében került sor – az angol iskolák hagyománya szerint - a Csúnya Zoknik Napja megrendezésére. Több gyerek és tanár vett fel ezen a napon tarka és rendhagyó zoknit, jelezvén, hogy elhatárolódnak mindenféle mobbingtól, zaklatástól.

Az iskolaépület harmadik emeletén elkészült egy különleges fali dekoráció. Az idei hét jelmondata így szól: „A változás velünk kezdődik“. A tanulók végiggondolták, hogy véleményük szerint miben lehet változni, változtatni, majd egy rendkívül látványos fali összeállítást készítettek a gondolataikból. Ezek fontos üzenete az, hogy minden egyes ember feladata harcolni a zaklatás, a mobbing ellen.

Fotos


Az iskolai diákcsereprogram a Martin Luther Gymnasiummal

Immáron 15. alkalommal hirdettük meg nyolcadikos diákjaink számára is iskolai diákcsereprogramot, amelyet partneriskolánkkal, a németországi Rimbachban található Martin Luther Gymnasiummal közösen szerveztünk. Mindenki lelkesen készülődött, már az utazás előtt is születtek barátságok. Az Európaiskola diákjai betekintést nyertek egy németországi iskola életébe, de számos kiránduláson is részt vehettek, pl. Mannheimben vagy a speyeri Technikmuseumban. A búcsúzás igen nehéz volt, ezért a magyar diákok és családjaik már nagyon várják a csereprogram következő budapesti fordulóját 2020 júniusában.

Fotos


Egy rendhagyó tanóra

A 7. b osztály tanulói a “Nyelv-zene- színek- érzelmek” területén szereztek egy kísérlet alkalmából a szinesztéziaórán különleges tapasztalatokat.

Az óra első részében a megnyugtató zene az ellazulást segítette elő. Majd a gyerekek különböző stílusú zenék által keltett érzéseik lerajzolásával elmerültek a saját képi világukban és képessé váltak egyre inkább kizárni a külvilágot. Kellett egy kis idő, amíg megértették, hogy az esztétikai minőség nem szempont ennél a feladatnál, inkább az, hogy a zene által kiváltott érzelmeket nyugodtan megjeleníthessék színekbe és formákba öntve. Ez nagyon jól sikerült.

Ezután mindenki kapott egy lapot, amelyre felrajzolt egy önmaga által kitalált jelet. Majd újra megszólalt a zene, amely alatt mindenki a saját érzése szerint rajzolt. A lap 45másodpercenként, jeladásra vándorolt tovább a szomszéd asztalra, ahol a kapott rajzot az ott ülő tanuló kiegészítette a saját ízlése és az új dallam által keltett hangulata szerint. Ez a folyamat így folytatódott addig, amíg a lapok vissza nem kerültek az eredeti tulajdonosukhoz. Így alakult ki az osztály közös és megismételhetetlen alkotása.

Az órát lezáró visszajelző beszélgetésben a tanulók elmesélték tapasztalataikat ezzel az egészen különleges foglalkozással kapcsolatban, amely az összetartozás érzését is megerősítette bennük.

Fotos


Hurrá, iskolás vagyok!

Az első osztályosok vidám perceiről tanúskodik képes összefoglalónk. A gyerekek nagy izgalommal vágtak neki az első betűnapnak, melyen az m/M betűvel ismerkedtek meg. Ezeken az alkalmakon mindig az új betű kerül középpontba. A betűtanítás minél több érzékszerv bevonásával történik. A változatos feladatok elősegítik az élményszerű tapasztalatszerzést, ezáltal válik szórakoztatóvá a betűtanulás.

A testnevelés óra keretein belül felállított kalandpark szórakoztató módon nyújtott lehetőséget az alapkészségek és a szociális képességek fejlesztésére.

Fotos


„Hogy tanulunk helyesen?"

A tanulás tanulása témakörben legutóbb az 5.a és 5.b tanulói mélyedtek el egy projektnap alkalmából. Több állomáson dolgoztunk, a tevékenységeket  tanáraink irányították. Ezeken többek között megismerhettük, milyen tanulási típusba tartozunk; kipróbálhattunk többféle tanulási technikát a hatékonyabb tanulás érdekében.

Az egyik állomáson osztálytanács keretében beszéltük meg aktuális dolgaikat, és gyűjtöttünk ötleteket a karácsonyi műsorral kapcsolatban. Egy következő állomáson a stresszel és annak kezelésével kapcsolatban jutottunk érdekes és hasznos információkhozA projektnap mindannyiunknak nagyon tetszett.

Muszka Zita, 5B

Fotos


SZEMREVALÓ 2019

Az Osztrák Kultúrfórum, a Svájci Nagykövetség és a Goethe Intézet együttes szervezésében megrendezésre kerülő „SZEMREVALÓ“ német nyelvű filmfesztiválnak a budapesti Művész Mozi adott - immár nyolcadik alkalommal - otthont.

A filmfesztivál meghívására iskolánk 5. 6. és 7. osztályos tanulóinak nyílt lehetősége a sokszoros díjjal (pl. Legjobb német gyermekfilm rendezése, 2018) elismert mozifilm, a “Niendorf királynője“ megtekintésére. A gyermekek örültek a lehetőségnek és remélik, hogy a következő tanévben is részesei lehetnek hasonló eseménynek.

 


A 8.A látogatása a World Press Photo kiállításon

A Nemzeti Múzeumban tett látogatás alkalmával a nemzetközileg ismert fotókiállítás keletkezésének történetéről Révész Tamás kurátor látta el háttérinformációkkal az érdeklődő tanulókat. A fiatalokat egyrészt lenyűgözte a képek szépsége, másrészt mélyen megérintették őket a történetek, amelyeket azok bemutattak.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tanévkezdés – ezúttal másként

A 6.b osztály változatos programmal kezdte az új tanévet. Különböző workshopok, egy mászóparki látogatás és egy különleges kihívás biztosította a változatosságot.

A „Figyelj oda“ című workshop alatt a gyerekek megtanulták, hogyan tudnak hatékonyabban egymásra figyelni. Kis jelenetekben rögtön el is játszották a szituációkat. A mászóparkban a csapatépítő képességüket próbálták ki a fiúk és a lányok. Fő jelszavuk volt: Együtt minden sikerül! Az első iskolahét végén az egész osztály mérnöki és építőmesteri szerepben találta magát. A kihívás célja az volt, hogy újságpapírból alkossanak meg egy olyan tornyot, amelyen legalább 20 másodpercig megáll egy kosárlabda.

Minden csapat eredményesen vette a kihívás akadályait, és nagyszerű sikerélménnyel kezdhette a hatodik osztályt.

Fotos


 

Az Osztrák Nyelvi Kompetenciaközpont kitüntetése

A 2018/19-es tanévben a nyolcadik osztályos tanulók tantárgyakon átívelő intenzív munkát végeztek egy fenntarthatósági projekt keretében. Velük együtt dolgozott az isztambuli német nyelvű ALEV Iskola is.

Mindegyik iskolában három nyelven folyt a projektmunka (német,angol, és a helyi anyanyelv), ezáltal mind a diákok, mind a pedagógusok többnyelvűsége rendkívüli módon fejlődött, mindenekelőtt a sokoldalú tanítási és tanulási módszerek tekintetében.  (Oklevél)

Ezen felül az Osztrák-Magyar Európaiskola bekerült a SPIN Hálózatba is. Legutóbb 2012-ben tüntették ki iskolánkat az Európai Nyelvi Díjjal az innovatív nyelvi oktatásáért.

 


 

 

Közös tanévkezdés 2019/20

Igazi nyári melegben találkoztak szülők, tanulók és tanárok az iskola teraszán abból az alkalomból, hogy elkezdődött a 2019/20-as tanév. Az igazgatónő köszöntője után Vaskó Mária nővér és Szücs Ottó hittantanár vezetésével rövid áhítaton vettünk részt. Az áhítat után meghallgattuk a „One La Salle“-dalt, amely immár világszerte több mint 1100 lazalliánus képzési intézmény hivatalos himnuszaként csendül fel.

A 2019-es évet Jean-Baptiste de La Salle halálának 300. évfordulójának szenteljük.

Fotos


Az OME hagyományos játékünnepsége

Idén június 20-án rendeztük meg az iskola hagyományos játékünnepét. Minden tanárunk előkészített egy-egy nagyszerű állomást. Az iskola összes diákjának három óra állt rendelkezésére, hogy lehetőleg minél több neki tetsző állomást meglátogasson.

A választék meglehetősen széles volt: táblajátékok, társasjátékok, kártyajátékok. Természetesen nem hiányozhattak a sportot célzó állomások sem: volt slackline, kerékpáros akadálypálya, boccia gumikkal, bowling, zsákban futás, akadályfutás, tollaslabda, asztalitenisz-bajnokság és még sok más. Kimondottan ötletesek voltak azok az állomások, ahol a diákok fejtörőket, gyufás és trükkös számtani feladatokat oldhattak meg. A sakk vagy esetleg a különféle hangok felismerése során jónéhány gyermek feje főtt, míg rájöttek a megoldásra.

Végül voltak olyan állomások is, amelyek a gyerekek kreativitására építettek. Festhettek kavicsokat, szőhettek kézzel, készíthettek gyöngyből fűzött karkötőket, illetve indián nyakláncokat is. A sikeres nap végén minden gyereket és tanárt jégkrémmel jutalmaztunk.

Fotos


A német nyelvi diplomák ünnepélyes átadása

Az iskolánk szép hagyománya, hogy a B2-es és a C1-es német nyelvvizsga-bizonyítványokat ünnepélyes keretek közt adjuk át nyolcadik osztályos diákjainknak a szülők és meghívott vendégek jelentélében.

Különösen nagy megtiszteltetés, hogy az Osztrák Köztársaság nagykövete, Kramer-Ellison asszony, illetve az Osztrák Intézet igazgatója, Lehoczky asszony is jelen volt a diplomák átadásánál. Rövid beszédében Lehoczky asszony az ÖSD jelentőségét hangsúlyozta, és annak elismertségét világszerte. Kiemelte továbbá, hogy milyen magas szintű felkészültség jellemzi az Európaiskola diákjait különösen, mivel még igencsak fiatalok.

Az iskola vezetője, Stanzer asszony szívből gratulált a tanulóknak, és köszönetét fejezte ki a némettanároknak, akik a vizsgára való felkészítést a szívükön viselték.

Itt érhetik el a fotókat.


 

A 3. a osztály projekthete

Május 6-a és 9-e között Burgenlandba utaztunk. Elsőként Sopronban és Fertőrákoson álltunk meg, ahol megnéztünk egy kőfejtőt. Ezt követően Rustba utaztunk, ahol elfoglaltuk a szállásunkat.

Másnap reggel elmentünk a Fertő tóhoz, megismerkedtünk Andival és Igorral, majd velük együtt térképeztük fel a nemzeti parkot. A következő napon Eisenstadtba utaztunk, ahol először megnéztük az Esterházy kastélyt, azután pedig piknikeztünk, majd megtekintettük a Haydn-házat. Ezt követően Kornéllal és Dáviddal a tartományi galériába mentünk. A harmadik napot safety-tourral töltöttük.

Ugyan nem nyertünk, de ez nem volt baj, hiszen mindenki nagyon jól szórakozott. Később a lockenhausi várba mentünk, ahol lovagi vacsora várt minket. A végén még egy rémisztő kísértet is érkezett. Mindenki nagyon félt, és megkönnyebbülve szálltunk be a buszba, ami ez után a szép, de kimerítő hét után visszavitt bennünket Budapestre.

Manuel Schade, 3a készítette

Fotos


Az összes érzékünkkel

A 2. a osztály tanulói gyakorlati órán megismerkedtek az öt érzékszervvel.

A hetedik és nyolcadik osztályos Bogi, Lili és Alexa segítségével öt állomáson ismerhették meg, hogyan érzékeli a testünk a különféle ingereket. A látás esetében minden az optikai csalódásokról szólt, a hallást a hallás utáni emlékezet próbájával tanultuk meg. Annál az állomásnál, ahol a tapintással ismerkedhettek meg a gyerekek, a kezük segítségével ismerhették fel a tárgyakat, míg a szaglás érzékelést kávé, rozmaring, fahéj, szegfűszeg és kardamon felismerésével tettük próbára. A nap fő attrakciója azonban kétségtelenül az volt, amikor csukott szemmel kóstolhattak meg különféle ételeket, melyeket aztán a négy fő íz, az édes, a savanyú, a sós és a keserű kategóriáiba soroltak be.

Micsoda élvezet!

Fotos


1,2 oder 3! Te döntesz!

A 4. osztály három tanulója számára május közepén végre eljött a nagy nap! Daniel, Julia, Lara a tanárnőjükkel Evával együtt indultak útnak a Budapestről, a Liszt Ferenc repülőtérről, hogy részt vegyenek a népszerű kvízműsor, az 1, 2 oder 3 felvételén Münchenben.

Már maga a repülőút is óriási élmény volt a hófödte Alpok fölött a tiszta időben. A repülőtérről transzfer vitte a csapatot a szállodához, ahol Lara, Julia és Daniel megismerkedhettek a grúz és német gyerekekkel. Mindenki magától értetődő természetességgel németül kommunikált egymással. Másnap reggel a német televízió Bavaria Filmstúdiójába vitte a csapatot a transzfer. Az előkészületek nagyon izgalmasak voltak: a smink (legyen hajzselé…? vagy inkább mégsem…?), új pólók és rengeteg szórakozás, miközben beavattak bennünket a show készítésébe…

Persze nagyon érdekes volt bepillantani a stúdió „kulisszái mögé”. A témánkat, amiről a gyerekek csak közvetlenül a forgatás előtt értesültek, a felnőtt nézők is érdeklődéssel fogadták. Utazás, illetve vándorlás. Mintegy fél órányi fejtörés és tippelés után három ezüstéremmel és némi osztálypénzzel gazdagodtunk.

A gyerekek utólagos reakciója: „Nagyon szuper volt!” A felvételt követően VIP vendégekként részt vehettünk egy vezetésen a teljes stúdióvároson át, és egy 4D filmet is megnéztünk. Akinek mindez felkeltette az érdeklődését, mindenképp nézze meg az 1, 2 oder 3 szeptember 7-i adását a ZDF-en és a KIKA-n.

Fotos


Céglátogatás az ALDI-nál

A fenntarthatósági projekt keretében az osztályunk, a 8. c ellátogatott az ALDI biatorbágyi logisztikai központjába. Amikor megérkeztünk, Tóth Gergely barátságosan üdvözölt bennünket, majd mesélt nekünk a cég történetéről. A bevezetőt követően tartottunk egy rövid szünetet, közben pedig megvendégeltek bennünket egy finom reggelivel.

Miután jóllaktunk, körbevezettek bennünket a logisztikai raktáron. Megnézhettük a hűtött részleget is, sőt vethettünk egy pillantást a mélyfagyasztott áruk részlegére is. Kevek Barbara és Johannes Ulmann bemutatott egy magyar, illetve egy német nyelvű prezentációt a fenntarthatóságról, majd ezt követően kérdéseket tehettünk fel az izgalmas témák kapcsán, így pl. megbeszélhettük a csomagolás, a hulladékcsökkentés kérdését is.

Rengeteg információval gazdagodtunk a nap során, és mindeközben igazán jól szórakoztunk.

Kiss András, osztályszóvivő 8. c

Fotos


"Friday for Future" az Európaiskolában

A tavaszi szünetet megelőző utolsó pénteken az iskolánk diákjai igazán hatásosan adtak hangot véleményüknek arról, hogy mit is gondolnak a klímaváltozásról. Tanáraikkal együtt vonultak körbe az iskola épületét övező utcákban. Akciójukkal, valamint az alkalomra készített, igényes transzparensekkel sikerült is felkelteniük az autósok és a járókelők figyelmét. Egyik-másik gyalogosnak személyesen is elmondták, mit tartanak különösen ártalmasnak.

Gratulálunk a diákjainknak a lelkesedésükért, illetve az elhivatottságukért, és reménykedünk egy zöldebb jövőben.

Fotos


 

2019 évi Osztrák ifjúsági szónoki verseny

Még soha nem vett részt annyi nyolcadik osztályos diákunk az Osztrák ifjúsági versenyen a klasszikus beszéd kategóriában, mint ebben az évben. A témaválasztás igen sokrétű volt, a futballőrülettől a környezetvédelmen és a méhek pusztulásán keresztül egészen az olyan filozófiai kérdésekig, mint hogy mit is jelent a bátorság, de szó volt az au-pairkedésről, illetve a kulturális sokk leküzdéséről is.

Egy klasszikus beszédnek 6-8 perc hosszúságúnak kell lennie, és szabadon kell előadni. Ez meglehetősen komoly kihívást jelent, különösen, ha belegondolunk, hogy a diákjaink többsége ezt idegen nyelven teszi. Az Európaiskolát iskolánk győztese, Rác Levente a 8. c-ből, képviselte a St. Pöltenben megrendezett országos versenyen.

Olyan eredményesen szerepelt, hogy a Bécsben megrendezésre kerülő országos döntőre is meghívást kapott, ahol igen nagy számú hallgatóság előtt fog előadni. Előadásának témája: A környezetvédelem: A 21. század kihívása!.

Iskolánk hat döntőse (Kutos Alexa, Li Fei, Anna Grassl, Csúcs-Kovács Dorka, Ritter Gergely, Boyd-Gibbins Soma és Rác Levente) a Budapesti Osztrák Kulturális Fórum meghívására május 21-én 18:00 órakor ismét előadja beszédét. 

A fényképen a versenyen részt vevő diákok láthatók az oklevelek átadásakor felkészítő tanáraikkal (Sieglinde Jug, Johannes Neuschmid, Maria Neuschmid), akik odaadóan támogatták a fiatal tehetségeket beszédük megírásában és begyakorlásában.


 


 

A 8. osztályosok fenntarthatóság projektje

A 8. osztályos diákok több tantárgy keretében egész évben készítettek különféle munkákat a fenntarthatóság témakörében. A projekt kiindulópontja az ALEV, egy török magániskola meghívása volt.

Ez késztetett bennünket arra, hogy alaposabban foglalkozzunk ezzel a témával, a tanév végén pedig tartsunk egy közös prezentációt.

A diákok elsősorban a következő témákkal foglalkoztak: Az ENSZ 17 fenntarthatósági célkitűzésének megalkotása, fenntartható energiaforrások, innovatív csomagolások, élelmiszerpazarlás, a turizmus káros hatásai kiválasztott városok példáján, tisztességtelen textilipari cégek kizsákmányoló gyakorlata a szegényebb országokban. Hasonlóan hetekig meghatározó témája volt a földrajzóráknak a klímaváltozás és a klímavédelem. Néhány tanuló, főként németórákon, tudományos szövegeket írt a fenntarthatóságról, és készítettek egy igazán jól sikerült kabarét is.

Arra, hogy a fenntarthatóság nem csak egy iskolai téma, de a gazdasági szereplőket is erőteljesen foglalkoztatja, remek példaként szolgáltak az olyan vállalatoknál tett látogatásaink, mint a Porsche Hungária, a Szamos vagy az Aldi.

A diákok végül igényesen előkészített Power Point prezentációk, prezik, filmek és szövegek formájában mutatták be frissen megszerzett ismereteiket szüleiknek, tanáraiknak és a török ALEV iskola egy diákcsoportjának, akik kifejezetten erre az alkalomra utaztak hozzánk Isztambulból. 

Budapester Zeitung újságcikkek


Harry Potter Projekt

Mivel a 3.b-ben nagyon sokan óriási Harry Potter rajongók, és magam is úgy gondolom, hogy a regények, illetve a filmek nagyszerűek, közösen úgy határoztunk, hogy egy egész hónapot szentelünk a témának. Mivel a projektet szerettük volna március elején a farsanggal lezárni, a februárt jelöltük ki Harry Potter hónapnak. Annak érdekében, hogy a gyerekek nap mint nap beléphessenek a varázsvilágba, az osztályunk ajtaját 9 és ¾-ik vágánnyá változtattuk.

Az első februári iskolai napon kisorsoltuk, hogy ki melyik házba kerüljön. Természetesen óriási izgalommal várták, hogy kinek melyik is lesz a csapata. Bár a legjobb barátokat nem mindig ugyanabba a házba sorsoltuk, a gyerekek mégis jól dolgoztak együtt, és rengeteg pontot gyűjtöttek. Magától értetődően itt is járt ugyanis a hónap végén a győztesnek a ház serlege (nálunk a Harry Potter demó), akárcsak a könyvben. Az osztályközösséget tekintve a projekt teljes siker volt, mivel olyan gyerekek is együtt dolgoztak, akik amúgy talán nem tették volna. Nem utolsó sorban a tantárgyakat is remekül át lehetett itatni a Harry Potter történettel. Ennek megfelelően matematikából Harry Potter és barátai körül forogtak a példáink, a technika órán varázspálcát készítettünk, rajz órán pedig megismerkedtek az anyagnyomás technikájával.

Ezzel a technikával készítettek aztán sárkányt a gyerekek a Harry Potter és a tűz serlege kötetre támaszkodva. A gyerekek reakcióján pontosan lemérhető volt, hogy, akárcsak nekem, nekik is remek szórakozás volt, hogy egy hosszabb időszakon keresztül a különböző tárgyak egyazon téma köré épültek fel.

Stephanie Löckher

Fotos


Kvíz show 1,2 vagy 3

2019 februárjának közepén, egy hétfői napon repültünk Münchenbe Stefannal az 1,2 vagy 3 című kvíz show-ba. Egy nagyon szép ifjúsági szállóban laktunk. Este a másik három csapattal – Görögország, Belgium, Németország – együtt vacsorázni mentünk az Alter Wirt nevű vendéglőbe. Már ott kaptunk néhány jó tippet a belga kvíz csapattól, amik másnap a show-ban hasznunkra lehetnek.

Kedden délelőtt egy kedves sofőrlány elvitt bennünket az 1,2,3 stúdiójába, ahol a nemzetközi csapatszobában megkaptuk a pólóinkat. Ezt követően egy asszisztensnő elkísért bennünket a sminkszobába. Hamarosan elkezdődött a játék. A téma a kőkorszak volt. Minden kérdésre tudtuk a választ, csak a villámkérdéseknél voltak egy kicsit gyorsabbak az osztrákok. A mindent eldöntő fő kérdésnél azonban sikerült megelőznünk az addig vezető csapatot, és ezzel mi lettünk a nap győztesei. Az adás május 11-én látható a ZDF-en, május 12-én pedig a KIKA-n.

És akkor most egy kis számtanfeladat mindenkinek: 16 pontot sikerült szereznünk, és minden egyes pontért 20 € járt. Hány €-val tudtuk gyarapítani az osztály pénztárát? Jó szórakozást a számoláshoz!

Üdvözlettel a győztes csapatotok

Zita, Sámuel és Christian

Fotos


Felolvasás Carolina Schutti írónővel

A félévi szünet előtt meglátogatott bennünket Carolina Schutti írónő Innsbruckból, és felolvasott új, Einmal muss ich über weiches Gras gelaufen sein című könyvéből.

A könyvben elbeszélt történet saját gyerekkori élményeit idézi fel. A történet főhőse, Maja külföldi gyökerekkel rendelkezik, a fehérorosz származású kislány Ausztriában nő fel a nagynénjénél, miután elveszíti édesanyját. Kénytelen megtanulni németül és megtagadni saját anyanyelvét. Ugyanezt élte át az írónő is, akinek a lengyel származású szülei Innsbruckban járta egyetemre. Ötévesen megtiltották neki, hogy a jövőben anyanyelvét, a lengyelt használja. Maja rengeteg időt tölt ábrándozással, és a könyve második fejezetében Schutti leírja gyermekkori álmait.

Igazán jól sikerült órát tölthettünk az írónővel, aki civilben németet tanít. Köszönjük az Osztrák Kulturális Fórumnak, hogy lehetővé tette számunkra ezt az író-olvasó találkozót.

Anna Grassl, Vica Mádi-Szabó (8A)

Fotos


A Nagy Ho-ho-ho-horgász télen-nyáron

Az első félév kemény munkáját megkoronázva, iskolánk kisdiákjai egy februári szerda délelőtt megtöltötték az Újszínház nézőterét. Egy vidám színdarabot tekinthettünk meg együtt. Csukás István Nagy Ho-ho-horgászának kedves, jóindulatú figurája, a Főkukaccal való barátsága, valamint a zenés, tréfás, jelenetek önfeledt mosolyt csalogattak gyermekek és felnőttek arcára egyaránt.

A közös kulturális élménnyel feltöltődve tértünk vissza iskolánkba! Reméljük több hasonló rendezvényen is részt vehetünk még!

Fotos


Reggeli az 5A osztályban

Pár nappal a félévi szünidő előtt igazán különleges angolórán vettek részt az 5A tanulói, ami remélhetőleg nem feküdte meg a gyomrukat: egy angol reggelin.

Az osztály tagjai különböző élelmiszereket hoztak magukkal, hogy azokból aztán egy hagyományos angol reggelit készítsenek. Az 5. osztályosoknak a 8A-s Anna Grassl , Szirtes Flóra, Mádi-Szabó Vica és Kelemen Zsófi is sokat segítettek, ők mutatták meg, hogyan is készül a tökéletes „Scrambled Eggs“, „Fried Bacon“ és „Baked Beans“.

A reggeli csúcspontja minden bizonnyal az az 50 darab tejszínes, nutellás palacsinta volt, amit Borzók Andrisnak köszönhetünk, és ami pillanatok alatt elfogyott. A diákok nagyon élvezték a programot, különösen, mivel így minden érzékszervükkel megtapasztalhatták az angolórát, és már alig várják a következő reggelit. Bon appétit!

Fotos