Pedagógiai céljaink

Mi képezi oktató-nevelő munkánk alapját?

Iskolánk irányelvei a gyermekre és annak szükségleteire fokuszálnak, s munkálkodásunkkal meg akarunk felelni ennek az igénynek.
Célunk a jövő, azt kérdezzük tehát, mire lesz szüksége egy fiatalnak 10 vagy akár 20 év múlva ahhoz, hogy sikeres legyen, s elboldoguljon az életben. Ennek érdekében figyelembe vesszük az agy- és idegkutatás felismeréseit és azok alkalmazási lehetőségeit a tanításban.

A tartós képzés érdekében az Európaiskolában fontos szerepe van a kompetenciák felépítésének és fejlesztésének. Ide tartozik a szaktárgyi kompetenciák mellett a nyelvi, a szociális vagy módszertani kompetencia és a médiakompetencia is. Gyakran hallani ebben az összefüggésben a „kulcskompetenciák“ fogalmát is.

Tanítási módszereink

A tanulót mint személyt komolyan vesszük és bevonjuk a tanulási folyamatba. Így a gyermekek az évek elteltével egyre inkább maguk is megtanulnak felelősséget vállalni a saját tanulásukért, hisz annak sikeressége nagy mértékben saját maguktól függ. A pedagógiában ezt autonóm tanulásnak nevezik.

A tanórákon a tanulók aktívan közreműködnek, cselekményorientáltan és konkrét példákon felfedezve tanulnak. Ez az önálló, saját felelősségű tanulás sokszor partner-, illetve csoportmunkát is jelent.

Törekszünk arra, hogy a gyerekek megértsék, mit (és miért) tanulnak, hogy a tanultakat meg is tartsák, és új információkkal össze tudják kapcsolni. A kívülről megtanult, összefüggéstelen tárgyi tudás ugyanis a holnap világában már nem elegendő önmagában. Azt kell például megtanulni, honnan szerez az ember megbízható információkat, miként lesz teamképes (csoportmunkára alkalmas), hogyan kezelje a konfliktusokat avagy miként prezentálja magát.

Hogy sikerüljön a tartós, azaz kompetenciákhoz vezető tanulás, ehhez a fiatalnak jól kell éreznie magát. Az osztályban/iskolában pozitív légkörnek kell uralkodnia. Amint az agykutatásból tudjuk, a tanulási siker turbóeffektust vált ki. A sorozatos sikertelenség, a félelem vagy a jó jegyek megszerzésének a kényszere ennek éppen az ellenkezőjét váltja ki. Ezért számunkra különösen fontos egy a tanulást elősegítő iskolai klíma, ez áll a pedagógiai munkánk középpontjában. A csoportban dolgozás gyakorlása, a reális önértékelés kifejlesztése és a tanulók – tanárok – szülők közötti megalapozott bizalom nagy szerepet játszik ebben.

Tanulás, ami sok mindenre képessé tesz = kompetenciákhoz vezet

A tanulás mindig munkával és erőfeszítéssel jár. A mi szisztémánk, amely aktívan bevonja a tanulókat a tanulás folyamatába, erősíti a motivációt, és hozzásegíti őket a kompetenciák megszerzéséhez. Ez különösen sikeres a több tantárgyat átfogó projektek esetében.
A gyerekek megtanulják nálunk, hogy önállóan vegyenek részt a tanulási folyamatban. Talán kicsit bonyolultnak tűnik, de mégis ez iskolánk sikerének az alapja.

A gyakorlatban azt jelenti ez, hogy a pedagógusaink a szülőkkel karöltve megpróbálják elérni, hogy a gyermek szeme előtt elsősorban kompetenciacélok, ne pedig teljesítménycélok lebegjenek. Ezzel együtt jár, hogy a teljesítmények saját fáradozásból születnek. Ezek után nemcsak maga a teljesítmény kap elismerést, hanem a tanuló fáradozásai, az előrehaladása is. A puszta bemagolással, vagy pedig a más tudására támaszkodó teljesítmény bemutatásával és puskázással viszont nem sokra megy nálunk.

Értékelés, osztályzás

Az Osztrák-Magyar Európaiskolában az osztrák rendszer szerint osztályozunk. A legjobb jegy a Sehr gut (1 = Kiváló), a legrosszabb jegy a Nicht genügend (5 = Elégtelen). Ezeken kívül lehet még kapni kettest (Gut = Jó), hármast (Befriedigend = Kielégítő) vagy pedig négyest (Genügend = Elégséges). A tanárok a teljes jegyskálával dolgoznak, tehát nem osztogatnak mindig Jót vagy Kiválót.

A gyerekek megtanulják ezáltal, hogy az életben nemcsak fekete és fehér van, hanem ezek fokozatai, árnyalatai is. Egy Jó vagy egy Kielégítő tehát teljesen elfogadható teljesítményt jelent. Egy elégséges pedig még nem jelent katasztrófát, hanem figyelmeztető jelzés, amelyre érdemes odafigyelni.

Éppen ezért kérjük a szülőket, ne várják el gyermekeiktől, hogy csupa Kiválót produkáljanak. Ez az elvárás ugyanis nagy nyomásként nehezedik rájuk a dolgozatok és vizsgák előtt, s negatívan befolyásolja a tanulás sikerességét.

Képzett tanárok, lelkes, áldozatkész szülők

Az erősségünk a jól képzett és lelkes tanári csapatunk, amely osztrák és magyar pedagógusokból áll. Az a példa, amelyet mi – szülők és tanárok – mutatunk tanulóinknak a tanórákon és az iskola hétköznapi életében, döntő fontosságú az ő jövőbeli fejlődésük szempontjából.
A teljességre törekvő, teljes embert figyelembe vevő képzés elengedhetetlen részének tartjuk ezért az etikai értékek közvetítését is.

Evelin Stanzer
és az Osztrák-Magyar Európaiskola pedagógusai