Házirend

Házirend pdf-ben

Jelen házirend iskolánk békés életét szolgálja. A szabályok betartásával hozzá akarunk járulni ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát, és senkinek ne adjunk bosszúságra okot.

Általános erkölcsi normák

Minden tanuló tartja magát az általánosan elismert erkölcsi normákhoz.

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az iskolarend elleni súlyos vétségek az iskolából való kizáráshoz is vezethetnek. Ezt részletesen tartalmazza a melléklet.

Szófogadási kötelezettség

A tanárok és más felügyelők utasításait a tanulók haladéktalanul követik.

Tanulás

Az iskola biztosítja a tanulóknak, hogy minél többet tanulhassanak. Ehhez azonban nekik is megfelelően együtt kell működniük, pl. szükséges tanulniuk, elkészíteniük a házi feladatokat, gyakorolniuk, rendben tartaniuk és magukkal hozniuk az iskolai felszerelésüket stb.

Pontosság

Mivel a tanítás 8 órakor kezdődik, legkésőbb 8 óra előtt 5 perccel szükséges a tanteremben lenniük a diákoknak, hogy előkészíthessék a felszerelésüket. A szünet végét jelző csengetés után minden tanuló azonnal a helyére megy.

A pontossághoz az is hozzátartozik, hogy a diákok határidőre leadják az elkészített házi feladataikat, az aláírásokat stb.

Udvariasság

Az egymással való érintkezésünkben meg kell mutatkoznia annak, hogy becsüljük a másikat mint embert. Éppen ezért nagyon fontos számunkra az udvariasság. A „kérem”, „köszönöm” és az üdvözlés magától értetődik. Az udvariasság még azt is jelenti, hogy hallgassuk meg egymást, engedjük a másiknak végigmondani a mondandóját, segítsük egymást, valamint tisztelettel viszonyuljunk másokhoz. A tanulók minden felnőttnek udvariasan köszönnek. Az iskolában minden diák leveszi a sapkáját vagy bárminemű fejfedőjét.

Viselkedés a szünetek alatt

A szünet arra szolgál, hogy mindenki fellélegezzen az órai erőfeszítések után. Ezért nem kiabálunk és nem rohangálunk vadul, hogy senkit se veszélyeztessünk.

Mindenki kerüli a veszekedést és a verekedést (még tréfából sem teszi). Labdázni csak a tornateremben, a kert hátsó részében vagy a sportpályákon szabad, amikor ezt valamelyik tanár megengedi (a nagyszünetben és a teraszon nem). A mellékhelyiségekben is nyugodtan viselkedünk, semmiképpen sem mászunk fel az ajtókra, falakra, ablakokra, nem spriccelünk a vízzel, nem szórjuk szét a papírt, hanem a rendeltetésük szerint használjuk őket. A 10 órai szünetben és az ebédszünetben az osztálytermek ajtói bezárásra kerülnek.

Viselkedés az órákon

Az óra a becsöngetéssel kezdődik. Ettől kezdve mindenki a helyén ül. Az első óra elején közösen imádkozunk az osztályban. Ilyenkor már elő van készítve az ehhez az órához szükséges felszerelés. Az óra végeztével a tanulók azonnal elrakják a dolgaikat, és előveszik a következő órához szükségeseket. Amennyiben előfordul olyan, hogy nem jön az órára tanár, az osztály szóvivői 5 perc elteltével elmennek a titkárságra, és jelentik ezt. Az órán mindenki megpróbál olyan sokat tanulni és gyakorolni, amennyit csak lehet. Ebben senkit sem zavarunk (pl. csevegéssel, kihívással, kinevetéssel…), sőt inkább szeretnénk egymásnak segíteni. Senki sem kevésbé értékes ember attól, hogy nem megy neki olyan jól az iskola.

Evés csak a szünetekben lehetséges. Vizet inni szabad, ha a pedagógus megengedi, de csak rendesen visszazárható üvegből. Az óra végén le kell törölni a táblát.

Tulajdon

Tiszteletben kell tartanunk embertársaink tulajdonát, éppen ezért nem szabad elvenni vagy kérdezés nélkül kölcsön venni másnak a dolgait. A tanulótársak személyes tárgyait (pl. sapkáit, benti cipőit) nem szabad eldugni vagy elvinni. Az iskola felszerelési tárgyaival, pl. a padokkal, székekkel, falakkal, szekrényekkel… a legnagyobb gondossággal bánunk, és azokat nem rongáljuk meg, nem csúfítjuk el.

Osztályrend

Minden osztály maga készít egy osztályrendet.

Az osztályterem elhagyása

A tanítás végeztével vagy a napközi végén a székeket fel kell rakni az asztalokra, és a szemetet el kell takarítani úgy, hogy a padlón sem maradhat semmi. A táblákat le kell törölni. Az iskolai felszerelést az arra rendszeresített helyre kell helyezni. Az ablakokat becsukjuk. A szüleiket váró tanulók a portásfülke környékén tartózkodnak, s közben úgy viselkednek, amint az Európaiskola diákjaihoz illik.

Károk jelentése

Minden károkozást igyekszünk elkerülni. Amennyiben mégis tönkremegy valami, haladéktalanul jelenteni kell. A tanuló által okozott károkért a szülei, ill. a nevelésére jogosultak felelősek.

Rágógumi

Udvariatlanság a tanítás alatt rágózni, ezért rágógumit nem is viszünk magunkkal az iskolába.

Játék

Jó dolog közösen játszani, de mindenki ügyel arra, hogy ne zavarjunk vagy ne veszélyeztessünk senkit. Pénzben sosem játszunk. Videojátékokat (gameboyt, egyéb technikai játékokat stb.) nem szabad elhozni az iskolába.

Tisztaság

Mindenki megpróbál a külső kinézetét illetően is méltó lenni az iskolánkhoz. A szép tiszta öltözék magától értetődő. De az egész iskola is maradjon tiszta, ezért kerülünk minden szemetelést, szennyezést. A takarítónők nem azért vannak, hogy minket kiszolgáljanak, hanem hogy az iskolát tisztán tartsák.

A padokra és a székekre nem mászunk fel – a kertben sem.

Dohányzás, alkohol

Nem a mi iskolánkban!!!

Benti cipő

Iskolánkban a tanulók benti cipőt hordanak. Ezt az osztályterembe lépés előtt húzzuk fel, az utcai cipőket pedig rendben beállítjuk az öltözőben az ülőpad alá. Minden diák olyan benti cipőt hord, amelyről látszik, hogy az benti cipő. Tanítás után a benti cipőket megint beállítjuk az öltözőben a pad alá.

Eltávozás bejelentése

Amennyiben egy tanuló elhagyja az iskolát / az osztályt / a csoportot (akár kiránduláskor is), a pedagógusnak erről tudnia kell. Ezért a tanuló bejelenti az eltávozását. Az iskolát egyéb nem szokványos időpontokban csak írásos szülői engedéllyel szabad elhagyni (pl. délutáni tanítás előtti ebédszünetben).

Az iskolaépületben való tartózkodás

Az iskola épületében csak akkor tartózkodhatnak tanulók, ha van felügyelet. Egy másik helyiségbe csak akkor mennek át a diákok, ha már becsengettek. A tanulókat a saját osztálytermükben tanító tanár bocsátja el. A diákok (amennyiben nem az iskolában ebédelnek) csak 5 perccel a délutáni órák előtt jönnek be az iskolába.

Tornaterem

A tornaterem a sportolást szolgálja. Felügyelet nélkül senki sem tartózkodhat itt. Tornaszereket, labdákat vagy matracokat stb. csak kifejezett engedély birtokában szabad elvinni. A tornaterembe természetesen sosem lépünk be utcai cipőben, és sportolás után mindent elrakunk a maga helyére.

Ablakok

Az ablakokat csak tanári engedéllyel szabad kinyitni. Óra után, de különösen is a tanítás végén mindenki ügyel arra, hogy az ablakok bezárásra kerüljenek.

Étkezés

Étkezés előtt imádkozunk, majd nyugodtan és illedelmesen elfogyasztjuk az ételt. A tányérra csak annyit szedünk, amennyit meg szeretnénk és meg is tudunk enni, mert nem akarunk semmit sem kidobni. A tányérokat üresen adjuk vissza. A csontokat, gyümölcshéjat, szalvétát a szemetesbe dobjuk, a poharakat, tányérokat és az evőeszközt pedig a kijelölt helyre tesszük.

Talált tárgyak

A talált tárgyakat leadjuk a titkárságon. Évente kétszer egy dobozban kiállítjuk ezeket a tárgyakat a bejáratnál elvitelre. Az el nem vitt dolgokat továbbadjuk rászoruló gyerekeknek.

Mobiltelefon

Mobiltelefont az iskolában nem használunk, bekapcsolni sem szabad, ezért jobb, ha el sem hozzuk magunkkal. Ugyanez vonatkozik más eszközökre, pl. MP3 lejátszókra stb.

A bekapcsolt telefonokat és hasonló eszközöket a tanárok elveszik, és a szülők kaphatják vissza az igazgatóságon.

Sporteszközök

Gördeszka, görkorcsolya, roller és hasonló eszközök a szabadidős tevékenységet szolgálják, ezért nem hozunk ilyet magunkkal az iskolába.

Ebédszünet

Tanítási szünetben a tanulók nem hagyhatják el a tanárok által felügyelt területet, tehát csatlakozniuk kell a napközis csoporthoz. Azok a tanulók pedig, akiknek aznap délutáni tanításuk van, étkezés után rendben az osztálytermekben maradnak felügyelet mellett. Az iskola épületét az ebédszünetben csak hazamenetel céljából szabad elhagyni (ha a diák nevelésére jogosult személy ezt megengedi), vásárlási célból nem!

Növények

Az iskola minden növényével kíméletesen bánunk, ezért nem szakítunk le ágakat, virágokat vagy leveleket, és természetesen nem mászunk fel a fákra.

Ebéd

Az ebédet csoportosan fogyasztjuk el. Az edényeket és az evőeszközöket céljuknak megfelelően használjuk. Mindenki tisztaságra és nyugalomra törekszik. Az asztalt megterítjük az utánunk érkezőknek.

Nem szabad a gyerekeknek az iskolába ételt rendelni és kiszállíttatni (pl. pizza, sushi stb.).

Elmenetel a napköziből

A gyerekeket nem szabad elvinni a tanulási – ill. más foglalkozások ideje alatt. Ez megzavarja a többieket a munkában.

Egymással való bánásmód

Udvarias, szociálisan elfogadható, segítőkész, becsületes

 

Az iskolai házirend jelen (7-es számú) változatát az Európaiskola iskolafóruma 2010.10.22-én fogadta el.

 

Evelin Stanzer, igazgató