Történet

Néhány információ az Osztrák-Magyar Európaiskoláról

A budapesti Osztrák-Magyar Európaiskolát 1995-ben alapították. Az eredeti méltóságteljes épületet, amely a Keresztény Iskolatestvérek rendjének tulajdona, 1994/95-ben teljesen renoválták. Az Európaiskola egy interkulturális, katolikus iskola, amely azonban minden vallási felekezet előtt nyitva áll. A külföldön található nyolc osztrák iskola egyike, valamint a budapesti Osztrák Oktatási Központ (ÖBZ) – Osztrák-Magyar Óvoda, Európaiskola és Osztrák Reálgimnázium - része.

Jelenleg 18 osztályban kb. 450 diákunk tanul, 90%-uk magyar családból származik. Az Európaiskola tanári kara osztrák, valamint magyar pedagógusokból áll. Az osztrák tanárok az Osztrák Oktatási és Kulturális Minisztérium kiküldetésében tanítanak itt, ennek megfelelően őket az osztrák állam fizeti. 

A nevelés- és kognitív tudományok legújabb eredményeit követve az Európaiskolában folyó oktatás nagyon fontos részét képezi a kompetenciák kialakítása. A személyi, módszertani és szociális kompetenciák mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szaktantárgyi kompetenciára is. 

Rendkívüli fontosságot tulajdonítunk annak, hogy tanulóink nyelvi kompetenciáját a jövő Európájának megfelelő szintre juttassuk el (a gyerekek a magyar és a német = oktatási nyelv mellett 5. osztálytól angolt és spanyolt = szabadon választható tárgy is tanulnak).

Az iskola irányelvei között szerepel, hogy a gyermek és az ő szükségletei állnak a középpontban. A válogatott, lelkes tanári csapat ezt a célt próbálja megvalósítani. Tanáraink rendszeres belső továbbképzéseken vesznek részt, ami jó hatással van az együttműködésre és az oktatás minőségére.

Az oktatás minőségének elismeréseként az Európaiskolát már 2002-ben kitüntették az innovatív nyelvi projekteknek járó Európapecséttel.

1999 óta nyolcadik osztály végén a végzős diákjaink szinte mindegyike sikeresen leteszi az Österreichisches Sprachdiplom (B2 ill. C1 szint) elnevezésű nemzetközileg elismert nyelvvizsgát.

Egy nemrégiben elvégzett átfogó közvélemény-kutatás pozitív eredményei, valamint végzőseink sikerei egyrészt igazolják számunkra pedagógiai koncepciónk helyességét, másrészt folyamatos munkára késztetnek a minőség megtartása, ill. javítása tekintetében.

Azáltal, hogy része vagyunk a budapesti Osztrák Képzési Központnak, biztonságérzetet és perspektívát adunk a szülőknek (és a gyerekeknek). Hosszútávra tudnak tervezni, az út végén pedig nemzetközileg elismert bizonyítvánnyal és végzettséggel távoznak tőlünk.

Nagy erősségünknek számít, ahogy ezt gyakran látogatóink is igazolják, a kellemes, barátságos iskolai légkör. Ez számunkra különösen fontos, hiszen csak az tud jól tanulni, aki szívesen jár iskolába. Kínálatunkat a napközis gyerekek által olyannyira kedvelt nagy kert és játszótér teszi teljessé.   

A szülők és a diákok nagyra értékelik az Európaiskolában, hogy a jövőt szem előtt tartó oktatási paletta túlszárnyalja a nemzeti normákat (Ausztriáét és Magyarországét is), valamint hogy végzőseink önálló személyiségek, akik szakmai ismeretekkel és kompetenciákkal is rendelkeznek. A többnyelvű iskolai projektek, diákcsere-programok, sporthetek és osztálykirándulások (Magyarországon, Ausztriában vagy más európai országokban) az oktatás részét képezik.

A csapatommal együtt szívesen állok rendelkezésükre az Európaiskolát érintő minden további kérdésben.

Evelin Stanzer, MSc
igazgató