Nachmittagsbetreuung


     Szalai Krisztina

 

          Leiterin der Nachmittagsbetreuung 

 

 

 

  Dugmonits Dóra

        Nachmittagsbetreuung Klasse 1a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     Fejes Katalin

          Nachmittagsbetreuung Klasse 2b
 

                                     


 

 

 

 

 

 

          

 

     Józan Ágnes

 

          Nachmittagsbetreuung 5. + 6. Klassen

 

 


     Kárainé Márton Andrea

 

          Nachmittagsbetreuung Klasse 4b


 

 


     Kozma-Kis Judith

 

         Nachmittagsbetreuung Klasse 3b
       
 

 

                                  

    Pap Emese
                                       

        Nachmittagsbetreuung Klasse 1b
        Religion Klasse 2b und 3c

 

 

 

 


 


     Schreck Katalin

 

          Nachmittagsbetreuung Klasse 4a
 

 

      Szebedy Bolda

 

          Nachmittagsbetreuung Klasse3a 

                                   

     Tomori Gertrud

                                    
         Nachmittagsbetreuung Klasse 2a

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     Tóthné Béres Valeria


          Nachmittagsbetreuung Klasse 3c