Az Európaiskola

Az Európaiskola értékei

Európaiskola

Iskolánk része a Budapesti Komplex Osztrák Képzési Központnak (óvodától érettségiig), ahol a német és a magyar nyelv egyenrangú. Kétnyelvű bizonyítványaink mindkét államban és az egész Európai Unió területén érvényesek.

Aktív, a világra nyitott találkozási pont, az iskola

Egymás megértésének alapja az ismerkedés. Az iskolai diákcsere programokon, az iskolapartnerségeken, az Ausztriába és egyéb európai országokba tett utazásokon keresztül nemcsak tanulóink idegennyelv-kompetenciáit fejlesztjük, hanem a különböző országokban élő emberek kultúrájának megértését is.

Kétnyelvű interkulturális magániskola

Keresztény felelősséggel nevelünk, és nyitottak vagyunk más felekezetek iránt is. Munkánk a szabad, egyesült Európa értékein alapul. Fontos szerepet kap ebben a világra való nyitottság, a demokratikus gondolkodás- és kifejezésmód és az interkulturális cselekedetek. Mindezek mellett kiemelkedően figyelünk a nemzeti sajátosságokra.

Pedagógiai céljaink

Mi jellemzi oktatási és nevelési munkánk alapjait?

Iskolánk küldetése: a gyermeket és az ő szükségleteit állítja a középpontba. Ennek az igénynek szeretnénk munkánk során megfelelni. Az a célunk, hogy a fiatalokat a jövőre felkészítsük, tudjuk átadni nekik mindazt azt a tudást és képességet, amelyre a sikeres élethez a következő 10, sőt akár 20 évben szükségük lesz.

Az életre való tanulás (nem a legközelebb dolgozatra)

Az életre való tanulás jegyében az Európaiskolában jelentős szerepet játszik a kompetenciák kimunkálása és fejlesztése. Ide tartozik a szakkompetenciák mellett a nyelvi-, a média-, a szociális vagy a módszertani kompetencia. Ebben az összefüggésben gyakran halljuk a „kulcskompetenciák” fogalmat is.

Jól képzett tanárok, lelkes szülők

Erősségünk a jól képzett, lelkes tanári csapat, amely osztrák és magyar pedagógusokból áll. Az a példa, amelyet mi –szülők és tanárok– a gyerekeinknek az órákon és a mindennapokban mutatunk, döntően meghatározza a fejlődésüket.

Tanítási módszereink

A tanulókat önálló személyiségként vesszük figyelembe, és bevonjuk őket a tanulási folyamatba. Így tanulják meg a gyerekek, ahogy egyre érettebbé válnak, hogy a saját tanulásuk sikeréért ők maguk a felelősek. Ezt a pedagógiában autonóm tanulásnak nevezzük. Iskolánk minősített COOL iskola.

A teljesítmény értékelése

Az Osztrák-Magyar Európaiskola tanulói érdemjegyeiket az osztrák értékelési rendszer szerint kapják. A legjobb érdemjegy a jeles (1=egyes), a legrosszabb az elégtelen (5=ötös). Kérjük a szülőket, ne várják el gyermeküktől, hogy csak egyest kapjanak! Ez túl nagy nyomást helyezne rájuk pl. a dolgozatok megírásánál, és negatív hatással lehet a teljesítményükre.

Az iskola története

 • 1896

  1896-ban a Budapesti Mária Erzsébet Egyesület a budai Istenhegyi úton árvaházat építtetett, amelynek vezetésére az iskolatestvéreket hívták. Hamarosan a ház, amely legfeljebb 35 ember befogadására volt alkalmas, túl kicsi lett.

 • 1914

  Amikor az arisztokrata és felső középosztálybeli mecénások anyagi adományai fokozatosan megszűntek, az intézményt fiúinternátussá alakították át. A Szent József Fiúnevelő Intézet, ahogy akkoriban nevezték, azonban nagy népszerűségnek örvendett, különösen a lakosság jómódú rétegei körében. Ezért az épületet 1906-ban kibővítették, 1914-ben pedig egy újabb emelettel bővítették.

 • 1917

  A szomszédos földterület megvásárlásával egy nagy játszótér épült. Fénykorában az impozáns épületben egy általános iskolából és egy bentlakásos polgári iskolából álló fiú oktatási intézmény működött.

 • 1929

  1929 körül vezették be az egyenruhát a Keresztény Iskolatestvérek Rendjének iskolájában. De viselése nem volt kötelező, az egyenruhát csak ünnepi alkalmakkor kellett viselni. Ez a kép a Déli pályaudvaron (Déli pu.) készült egy magas rangú vendég fogadásán".

 • 1945

  1945 áprilisában az iskola négy teremben folytatta a tanítást a Volks- und Bürgerschule külsős diákjaival. A Katolikus Iskolák Felügyelősége csak azzal a feltétellel engedélyezte az iskola működését, hogy a szülők felelősséget vállalnak érte. A tanév során egyre több szülő érdeklődött az iskola iránt. Még arra is hajlandóak voltak, hogy építőanyagokkal és munkaerővel járuljanak hozzá az iskola újjáépítéséhez.

 • 1950

  1950-ben az összes vallási rendet feloszlatták, és ingatlanjaikat államosították. A hét iskolatestvérnek, akik 1950-ig a budapesti Szent Józsefben maradtak, most végleg el kellett hagynia az épületet. 1950-ben az államosított iskolából tanoncotthon, majd szakiskola, végül pedig szakközépiskola lett.

 • 1995

  Az Osztrák Köztársaság nagylelkű pénzügyi támogatásának köszönhetően 1995 elején végre megkezdődhetett az épület felújítása és átalakítása. 1995. október 31-én ünnepélyes keretek között megnyitották a budapesti Osztrák-Magyar Európai Iskolát.

 • 2022

  Ma az Európai Iskola Budapest egyik legjobb iskolája, és az osztályok helyei nagyon keresettek. Időközben 3 osztályból 18 lett. Kezdetben 7 tanár volt, de ma már mintegy 50-en vannak, és összesen mintegy 70 munkatárs gondoskodik a diákok jólétéről és az iskola zavartalan működéséről.

Tantestület

 • Mayr Bernhard.jpg

  Mayr Bernhard

  Iskolaigazgató

Szervezeti felépítés

Osztrák-Magyar Európaiskola Alapítvány

A keresztény iskolatestvérek (Fratres Scholarum Christianorum- FSC) 1995-ben létrehoztak egy alapítványt a magyar jog szerint, amelynek elsődleges célja az Európaiskola fenntartása. Az alapítvány vezetése a Kuratórium kezében van, elnöke Mag. Kurt Langthaler. Az alapítvány tevékenysége a Felügyelő Bizottság ellenőrzése alatt áll. Az Osztrák-Magyar Európaiskola Alapítvány nonprofit szervezet – ez azt jelenti, hogy a befolyt pénzt teljes egészében az alapítvány fenntartási és üzemeltetési költségeire, tehát az iskolára fordítjuk. Az éves szülői hozzájárulást a Kuratórium határozza meg. Az alapítvány fedezi a szükséges taneszközök, üzemeltetési eszközök költségeit, a rezsiköltséget, valamint a magyar tanárok, tanítók, műszaki és adminisztratív személyzet költségeit.  (Az osztrák tanárok kiküldetésben dolgoznak itt, és az osztrák állam fizeti őket.) A rend alapítója, Jean Baptiste de la Salle szellemében az Osztrák-Magyar Európaiskola Alapítvány mindent megtesz azért, hogy a szülői hozzájárulást viszonylag alacsonyan tartsa.

KÖZZÉTÉTEL 2024. május

KÖZZÉTÉTEL 2023. május

KÖZZÉTÉTEL 2022. május

KÖZZÉTÉTEL 2021. május

A Kuratórium

Az Alapítvány vezető szerve a Kuratórium.

Elnök:

Mag. Kurt Langthaler

További tagok:
Vicentiu Ghiurca testvér
Mag. Hanspeter Huber (BMBWF)
Dr. Werner Jisa
Alfred Brychta OSR (az iskolafenntartó képviselője)
Mag. Christian Hofmann (közgazdász)
Evelin Stanzer, MSc
Dr.in Andrea Dorner (BMBWF)
Bernhard Mayr (igazgató)

A Felügyelő Bizottság tagjai:
Dr. Csiby Andrea
Paul Kaiser testvér
Rezsdovics Rita

 Cím: H-1126, Budapest, Istenhegyi út 32.

Szülői hozzájárulás

Az Osztrák-Magyar Európaiskola Alapítvány nonprofit szervezet. A működési és a fenntartási költségek fedezésére a hozzánk járó diákok szülei hozzájárulást fizetnek. A Kuratóriumnál lehet ösztöndíjat kérvényezni, valamint a szülői hozzájárulás részletekben történő befizetésére is van mód. Egy személyes találkozás alkalmával pontosabb információkkal tudunk szolgálni. Ne habozzon, hívjon fel minket!
A jelenlegi tanév szülői hozzájárulásának összege: 885.000,- forint.
A napközihez a szülők ezen felül még 513.000,- forinttal járulnak hozzá.

Osztrák-Magyar Képzési Centrum

 • Osztrák-magyar óvoda

  osztrakovi.hu

 • Európaiskola

  Célunk, hogy a modern pedagógiai eszméknek megfelelő, korszerű oktatást nyújtsunk. Ezért nemcsak a gyermekek értelmi képességeinek fejlesztésére törekszünk, hanem a szociális kompetenciájuk erősítésére is, mert ez minden bizonnyal az új Európában az életben való boldogulás egyik alapfeltétele lesz.
  Az Osztrák-Magyar Európaiskola sikeres elvégzésével (sikeres felvételi vizsga után) lehetőség van az osztrák gimnáziumban (vagy más gimnáziumokban) folytatni a tanulmányokat.

 • Osztrák Iskola Budapest

  Az osztrák érettségi vizsga sikeres teljesítése után lehetőség van osztrák, magyar és EU-s országok egyetemein/főiskoláin továbbtanulni.

 • Alumni Hálózat

  Az 1995-ös tanév óta több mint 900 diák végzett sikeresen az Európaiskolában. A végzősök több mint 95%-a gimnáziumba, 5%-a szakközépiskolába tanult tovább. Sokan már sikeresen befejezték tanulmányaikat, és nagyon jó pozíciókban dolgoznak itthon és külföldön. Kérjük régi diákjainkat, hogy éljenek a lehetőséggel, és csatlakozzanak az "Europaschule Oldies" csoportunkhoz a Facebookon (csoportvezető:Olasz Márta). Azok, akik nem "facebookozók", e-mailben omeoldies@europaschule.hu léphetnek velünk kapcsolatba.

Bizonyítványok

Az Európaiskola kétnyelvű bizonyítványt állít ki, amelyet Magyarországon, Ausztriában, az Európai Unió egész területén és azon kívül is elismernek.

A 8. osztály sikeres elvégzése után a diákok egy magasabb szintű iskolatípusban
folytathatják tanulmányaikat. (Sok középiskolában a felvétel felvételi vizsgához kötött.)

A 8. osztály végén a tanulók német és angol nyelvből nyelvvizsgát (ÖSD, ill. FCE), számítógépes ismeretekből pedig ICDL-vizsgát tehetnek le.

További információkat ezekre vonatkozóan az „Amit még kínálunk” menüpontban talál.

Házirend

Jelen házirend iskolánkban a békés egymás mellett élést szolgálja. A szabályok betartásával elsődleges célunk, hogy mindenki jól érezze magát.

Elérhetőségek

Osztrák-Magyar Európaiskola Budapest

H-1126 Budapest, Istenhegyi út 32.

Tel: 003613564657
E-Mail: office@europaschule.hu

Süti hozzájárulás

Kérjük, válassza ki, melyik sütik használatához járul hozzá!