Osztrák-Magyar Európaiskola Budapest

A szív, a kéz és az ész iskolája

A német és a magyar nyelvet egyenrangú hangsúllyal tanuljuk és éljük meg. Regisztrálja gyermekét most, hogy felkészíthesse az európai életre!

Pedagógiai Célkitűzésünk

Az Európaiskola

Mi jellemzi oktatási és nevelési munkánk alapjait?

Iskolánk küldetése: a gyermeket és az ő szükségleteit állítja a középpontba. Ennek az igénynek szeretnénk munkánk során megfelelni. Az a célunk, hogy a fiatalokat a jövőre felkészítsük, tudjuk átadni nekik mindazt azt a tudást és képességet, amelyre a sikeres élethez a következő 10, sőt akár 20 évben szükségük lesz.

Az életre való tanulás (nem a legközelebb dolgozatra)

Az életre való tanulás jegyében az Európaiskolában jelentős szerepet játszik a kompetenciák kimunkálása és fejlesztése. Ide tartozik a szakkompetenciák mellett a nyelvi-, a média-, a szociális vagy a módszertani kompetencia. Ebben az összefüggésben gyakran halljuk a „kulcskompetenciák” fogalmat is.

Jól képzett tanárok, lelkes szülők

Erősségünk a jól képzett, lelkes tanári csapat, amely osztrák és magyar pedagógusokból áll. Az a példa, amelyet mi –szülők és tanárok– a gyerekeinknek az órákon és a mindennapokban mutatunk, döntően meghatározza a fejlődésüket.

Tanítási módszereink

A tanulókat önálló személyiségként vesszük figyelembe, és bevonjuk őket a tanulási folyamatba. Így tanulják meg a gyerekek, ahogy egyre érettebbé válnak, hogy a saját tanulásuk sikeréért ők maguk a felelősek. Ezt a pedagógiában autonóm tanulásnak nevezzük. Iskolánk minősített COOL iskola.

A teljesítmény értékelése

Az Osztrák-Magyar Európaiskola tanulói érdemjegyeiket az osztrák értékelési rendszer szerint kapják. A legjobb érdemjegy a jeles (1=egyes), a legrosszabb az elégtelen (5=ötös). Kérjük a szülőket, ne várják el gyermeküktől, hogy csak egyest kapjanak! Ez túl nagy nyomást helyezne rájuk pl. a dolgozatok megírásánál, és negatív hatással lehet a teljesítményükre.

NAPKÖZI

A napközi minden nap 16.30-ig tart. Amit kínálunk a napközis csoportoknak: csoportonkénti ebédet, tanulóidőt a napközis nevelők vezetésével a házi feladatok elkészítésére, és szabadidős foglalkozásokat. Hozzáértő és tapasztalt pedagógusaink állnak rendelkezésre, hogy gyermekeik a délutánt is megfelelő és magas minőségben töltsék el

Minősítéseink

Néhány elismerésünk, amelyekre büszkék vagyunk.

Partnerintézmények

Süti hozzájárulás

Kérjük, válassza ki, melyik sütik használatához járul hozzá!